Copyright © 2011, JD
 
 
STREDISKO INTERNÁTNEJ PRÍPRAVY                              NON STOP KONTAKT:     +421 41 229 5348                  +421 903 283 816
Lôžko v päťlôžkovej izbe lôžkodeň 14,00 € cena na 1 noc a osobu
Lôžko v štvorlôžkovej izbe lôžkodeň 15,00 € cena na 1 noc a osobu
Lôžko v trojlôžkovej izbe lôžkodeň 16,00 € cena na 1 noc a osobu
Lôžko v dvojlôžkovej izbe lôžkodeň 17,00 € cena na 1 noc a osobu
Osoba sama v dvoj, troj, štvor, päťlôžk. izbe lôžkodeň 23,00 € cena na 1 noc a osobu
Apartmán (dvojlôžkový) apartmán 46,00 € cena na 1 noc za apartmán
Apartmán (štvorlôžkový) apartmán 69,00 € cena na 1 noc za apartmán
Cenník ubytovania v SIP Strečno od 1.1.2019.
Ceny sú uvedené vrátane DPH.
Možná dohoda skupinovej ceny.

Poplatok obci - 0,40 €Prekvapíme Vás dobrou úrovňou za prijateľnú cenu.

Novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), ktorú schválil parlament je účinná od 1. januára 2019. Zníženie sadzby DPH
na ubytovacie služby z pôvodných 20 % na 10 % od 1. januára 2019.
Na základe tohto zákona sme ceny za ubytovanie znížili nasledovne: